Velosol
 

Dit is de privacyverklaring van Velosol Fitness Center - Jens Fabio De Roock, Calle Los Naranjos 14, 03728 Alcalali, Alicante España, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ES Y4501956L

 

Waarom hebben wij een privacyverklaring?
Als u een lidmaatschap van Velosol Fitness Center heeft, een lidmaatschap van Velosol Fitness Center wilt, onze website bezoekt, onze app gebruikt of reageert op onze social media berichten, hebben wij bepaalde persoonlijke gegevens van u nodig. Wij willen transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens door Velosol Fitness Center en daarom hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Velosol Fitness Center gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Hieronder hebben wij voor u op een rijtje gezet welke gegevens wij van u verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd hoe u de verwerking van uw persoonsgegevens door Velosol Fitness Center kunt wijzigen. Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het belangrijk dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. De meest actuele verklaring kunt u altijd vinden op onze website. Wij raden u dan ook aan deze pagina regelmatig te bezoeken.

 

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?
Velosol Fitness Center verwerkt persoonsgegevens. Volgens de GDPR zijn persoonsgegevens "alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Dit zijn alle gegevens die direct of indirect kunnen worden herleid tot u als individu. Wij ontvangen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u lid wordt van Velosol Fitness Center, u de website bezoekt of wanneer u contact opneemt via social media.

 

Gegevens van onze leden
Wanneer u lid wordt van Velosol Fitness Center, verwerken wij minimaal uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en uw e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum. Indien u reeds een lidmaatschap heeft bij Velosol Fitness Center, zullen wij dit soort persoonsgegevens van u blijven verwerken. Bij het gebruik van de diensten van Velosol Fitness Center worden, afhankelijk van welke diensten zijn afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: lidmaatschapsnummer, pasnummer, taalkeuze, kanaal via welke u lid bent geworden, geregistreerde clubbezoeken, laatste bezoek aan onze club, soort abonnement, aanvullende voordelen, sportprofiel indien enquête is ingevuld, informatie die u eventueel heeft doorgegeven aan onze klantenservice, uw financiële status bij Velosol Fitness Center (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald).

 

Velosol Fitness Centrum App door Virtuagym
Onze app is bedoeld om onze leden te ondersteunen in hun fitnessreis, om een self-service tool te bieden om uw lidmaatschap te beheren, reserveringen te maken en om onze leden te informeren over hun fitnessruimte, diensten en producten. Na het activeren van een account, kunt u de app zo veel als u wilt personaliseren, afhankelijk van uw eigen fitness doelen. We kunnen de volgende categorieën van persoonsgegevens onderscheiden in onze app:

 

1. Gegevens om een app account aan te maken en te gebruiken
Als u lid bent van Velosol Fitness Center, kunt u de app eenvoudig installeren en inloggen door uw lidmaatschapsgegevens op te geven. De volgende gegevens zullen worden geüpload in uw app (gegevens die u normaal gesproken ziet binnen 'Virtuagym'): Naam, leeftijd, geslacht, land, taal, contactgegevens, soort lidmaatschap, lidmaatschaps- en kaartnummer, thuisclub, reserveringen en clubbezoeken. Als u geen lid bent van Velosol Fitness Center, dient u een account aan te maken door de volgende gegevens te verstrekken: naam, leeftijd, geslacht, land, taal en e-mailadres.


2. Gegevens om uw sportdoelen te bereiken en uw app te personaliseren
Onze app kan je helpen om je sportdoelen te bereiken. Daarom moet u een aantal gegevens toevoegen zoals uw lengte, gewicht, doelstellingen, doelen, sportvoorkeuren en geplande en voltooide workouts. Je BMI wordt automatisch berekend.


3. Maak verbinding met je Apple gezondheid app
Je kunt je health app koppelen aan onze Virtuagym app om je sportdoelen te optimaliseren. De gegevens van uw health app zullen alleen zichtbaar zijn op de app op uw eigen toestel. Velosol Fitness Center zal deze gegevens niet bekijken, verzamelen of opslaan op haar eigen systemen.


4. Andere optionele extra's
Profielfoto, persoonlijk coaching dashboard, virtuele lessen, aanbevolen producten/sportvoeding, aanbevolen voedingstips en recepten. Tevens bieden wij de optie 'clubzoeker' aan, waarbij u toestemming kunt geven voor het gebruik van uw locatiegegevens. Velosol Fitness Center slaat deze locatiegegevens niet op.


5. Vrienden uitnodigen
U kunt vrienden een uitnodiging sturen om met u mee te doen en lid te worden van Velosol Fitness Center. Hiervoor zullen wij u doorverwijzen naar onze website vanwaar wij u een speciale link geven om naar uw vrienden te sturen.


6. Analytische gegevens
Wij analyseren het gebruik van de app om de functionaliteit en veiligheid ervan te verbeteren en voor personalisatie- en marketingdoeleinden. Wij analyseren door gebruik te maken van een unieke identificatiecode, alleen interpreteerbaar voor Velosol Fitness Center, en maken geen gebruik van gebruikers- of apparaatgegevens. Velosol Fitness Center maakt gebruik van Google analytics en heeft in dit kader een Gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Google gebruikt toestelgegevens zoals IMEI (niet toegankelijk voor Velosol Fitness Center) voor identificatiedoeleinden.

Velosol Fitness Center deelt of verkoopt nooit persoonlijke gegevens van app-gebruikers aan derden. De gegevens van uw app account worden 6 maanden na opzegging van uw lidmaatschap verwijderd. U kunt uw instellingen, persoonlijke gegevens of marketingvoorkeuren wijzigen in de privacy-instellingen van de app. Meer informatie over uw privacyrechten vindt u in het laatste deel van deze verklaring.

 

 

Camera bescherming
We hebben camera's in en rond onze clubs, maar we gebruiken de beelden voor beperkte doeleinden. Wij realiseren ons heel goed dat camerabeveiliging ook de privacy van onze leden en medewerkers raakt en daarom monitoren wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Zo vindt er bijvoorbeeld geen camerabeveiliging plaats in kleedkamers of sanitaire ruimten en vindt monitoring in principe alleen reactief plaats. Dit betekent dat beelden worden bekeken nadat een incident is gemeld. Voor informatie over de aard en uitvoering van onze camerabeveiliging verwijzen wij naar onze Regeling Camerabeveiliging op onze website.

 

Toegangsfraude
Velosol Fitness Center heeft in haar Algemene Voorwaarden opgenomen dat het niet is toegestaan een ander onrechtmatig toegang te verschaffen tot de club door hem te laten trainen of toegang te verschaffen tot de sportinfrastructuur. Hiervoor zal een boete (ter waarde van een dagpas) in rekening worden gebracht, of bij herhaling kan het lidmaatschap worden beëindigd. Bij de toegangspunten zijn speciaal uitgeruste camera's geplaatst die toegangsfraude kunnen herkennen. Indien de camera fraude constateert, worden de beelden altijd door een geautoriseerde medewerker geverifieerd om vast te stellen of er sprake is van toegangsfraude. De overtreding wordt geregistreerd en doorverbonden met de geregistreerde eigenaar van het specifieke kaartnummer. Deze persoon ontvangt van ons een e-mail met het verzoek om de boete bij de kiosk te betalen.

 

Covid-19
In verband met de beperking van het aantal bezoekers in de club, moet u momenteel een reservering maken voordat u de club kunt betreden. In de reservering herinneren wij u eraan dat u niet mag komen sporten met Covid-gerelateerde klachten. U kunt de reservering pas voltooien nadat u heeft bevestigd dat u bent geïnformeerd en rekening heeft gehouden met deze beperkingen. De reservering wordt slechts voor een korte periode bewaard en is alleen bedoeld om het aantal bezoekers binnen de perken te houden. Het is mogelijk dat gezondheidsautoriteiten Velosol Fitness Center benaderen in het kader van Covid-19 bron- en contactopsporing. Het kan zijn dat wij volgens de Covid-richtlijnen verplicht zijn de namen en e-mailadressen te verstrekken van leden die in de club aanwezig waren op hetzelfde moment dat een positief getest persoon aanwezig was. In dat geval zal de gezondheidsautoriteit per e-mail contact met u opnemen en u adviseren wat u moet doen. Soms verzoekt de gezondheidsinstantie ons om onze leden zelf een e-mail te sturen. Gelukkig komt dit zelden voor en uiteraard gaan wij hier uiterst zorgvuldig mee om. Wij registreren nooit positief geteste leden.

Voorlopig hebben we te maken met de QR-code of 'Pass Sanitaire' verplichting voor onze leden om te kunnen sporten. Daarom dient u bij de toegangspoort de QR-code te scannen, waarna u met uw Velosol Fitness Center pas op de gebruikelijke wijze de club kunt betreden. Het scannen van de pas Sanitaire / QR-code is slechts een technische stap om de toegang te ontgrendelen. Velosol Fitness Center heeft geen inzicht in de onderliggende gegevens van de Pas Sanitaire en houdt hiervan geen gegevens bij op individueel niveau.

Gegevens van bezoekers van de website
Ook de persoonsgegevens van bezoekers van onze website worden verwerkt. Het gaat hierbij om persoonsgegevens die u invult op de contactpagina of in de webwinkel zelf, zoals uw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer.

 

Sociale media
Velosol Fitness Center maakt gebruik van social media zoals Facebook en Instagram met een eigen profielpagina. Via deze kanalen kunt u Velosol Fitness Center volgen en reageren op onze communicatie en nieuwsfeeds. Het privacybeleid van het betreffende platform is hierop van toepassing.Tevens kunt u via de optie privéberichten contact met ons opnemen voor vragen of problemen met betrekking tot uw lidmaatschap. Deze privéberichten zullen worden beantwoord door onze klantenservice of marketing experts via ons ledensysteem, zodat alle ledencommunicatie wordt gecentraliseerd. Persoonlijke gegevens over uw lidmaatschap worden alleen gecommuniceerd via de privébericht optie chat en nooit via de publieke chat.

Wat zijn de grondslagen voor verwerking? Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een wettelijke grondslag voor is.

De volgende grondslagen zijn dat:
- wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven. De toestemming kan altijd weer worden ingetrokken;;
- de uitvoering van de overeenkomst die u met Velosol Fitnesscentrum bent aangegaan;
- het voldoen aan een wettelijke verplichting van Velosol Fitnesscentrum;
- ter bescherming van vitale belangen van u, en;
- voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag; en
- voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Velosol Fitnesscentrum.

 

Wat is het doel van de verwerking van uw gegevens?

 

 

Diensten
Velosol Fitness Center verwerkt uw gegevens om u onze fitnessdiensten te kunnen verlenen. Voor het aanmaken van een lidmaatschapspas die u toegang geeft tot de clubs van Velosol Fitness Center, het behandelen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, verzenden en innen van facturen en het communiceren in de juiste taal. Daarnaast verwerken wij de gegevens die u opgeeft voor specifieke diensten om die specifieke dienst te kunnen realiseren. Een voorbeeld hiervan zijn de gegevens die u invoert in de Velosol Fitness Center app zodat wij u kunnen helpen bij het behalen van uw beweegdoelen.

 

Meldingen
Velosol Fitness Center verwerkt uw gegevens om u op de hoogte te houden, voornamelijk per e-mail (of, heel soms, per brief of telefonisch). U ontvangt informatie over uw inschrijving: u kunt zich niet afmelden voor deze berichten. Ook ontvangt u informatie over soortgelijke producten en diensten van Velosol Fitness Center, zoals bevestiging van trainingsschema's en nieuwe groepslessen. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor deze berichten.

 

Marketing- en verkoopactiviteiten
Bij uw registratie wordt u ook gevraagd of u informatie wilt ontvangen over andere producten en diensten van Velosol Fitness Center, producten en diensten van derden, en of wij uw gegevens mogen gebruiken voor profilering om u informatie te sturen die aansluit bij de door u aangegeven interesses. Indien u aangeeft dat u dit soort informatie liever niet ontvangt, zult u deze informatie niet ontvangen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze informatie, alsmede uw keuze aangeven en wijzigen via de daarvoor bestemde link of via myVelosol Fitness Center.com. Ter verduidelijking: wij verkopen de persoonlijke gegevens van onze leden niet aan derden voor hun direct marketing activiteiten.

 

Analyse & (markt)onderzoek
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor onderzoek en analyse, met als doel de dienstverlening van Velosol Fitness Center en de aan haar gelieerde ondernemingen te verbeteren. Ook kunnen wij u vragen of u wilt deelnemen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om onze dienstverlening te verbeteren. U beslist zelf of u hieraan wilt deelnemen door wel/niet uw toestemming te geven.

 

Rapporten
Velosol Fitness Center verwerkt gegevens van leden voor statistische analyses en managementrapportages. Op basis van deze analyses en rapportages worden beslissingen genomen, producten en diensten geëvalueerd en campagnes beoordeeld op hun effectiviteit. De gegevens van leden worden voor dit doel gebruikt op een geaggregeerd niveau. Geaggregeerd betekent dat de gegevens geen informatie bevatten over individuele leden, maar alleen informatie over specifieke groepen op basis van gebruik, leeftijd of nieuw lidmaatschap.

 

Contact met lid
Als u contact met ons opneemt of wij contact met u opnemen via telefoon, e-mail, social media, chat of op een andere manier, worden uw gegevens vastgelegd. Hierdoor kunnen medewerkers van Velosol Fitness Center op een later moment zien dat u contact heeft gehad en waar u contact over heeft gehad. Dit helpt ons uw vraag sneller en effectiever te behandelen. Hierbij kunt u denken aan vragen over diensten, klachten, facturen of betalingen, als u deelneemt aan marktonderzoek en verkoopgesprekken. Opnames van telefoongesprekken tussen leden en Velosol Fitness Center kunnen worden opgeslagen om ze opnieuw te kunnen beluisteren en voor trainingsdoeleinden. Als een gesprek mogelijk wordt opgenomen, krijgt u eerst een bericht te horen dat het gesprek mogelijk wordt opgenomen.

 

Wettelijke verplichtingen
Velosol Fitness Center kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld indien een bevoegde autoriteit, zoals de politie, hierom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

 

Andere doeleinden
Indien Velosol Fitness Center persoonsgegevens wil gebruiken voor een ander doel dan reeds beschreven, zal zij u om toestemming vragen.

 

Maken wij gebruik van cookies?
Velosol Fitnesscentrum maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Wat cookies zijn en welke soorten cookies Velosol Fitness Center gebruikt, kunt u lezen in de Cookieverklaring van Velosol Fitness Center. te vinden op onze website www.velosolcycling.com/fitness.

 

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Velosol Fitness Center heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde toegang, of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit doen wij door fysieke en organisatorische maatregelen te treffen voor toegangsbeveiliging, door alle desktops te beveiligen met gebruikersnaam, wachtwoord en autorisatiebeheer zodat uw gegevens niet door alle medewerkers van Velosol Fitness Center kunnen worden ingezien. Maar ook door software up-to-date te houden en onze beveiligingssystemen regelmatig te testen.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De daadwerkelijke bewaartermijn zal verschillen afhankelijk van het soort persoonsgegevens. Indien u een lidmaatschap heeft bij Velosol Fitness Center, bewaren wij uw gegevens in ieder geval voor de duur van uw lidmaatschap. Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd of verwijderd.

Maken wij gebruik van diensten van derden bij de verwerking van gegevens?
Velosol Fitnesscentrum maakt gebruik van de diensten van andere partijen. Dit gebeurt alleen na screening met betrekking tot veiligheid en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst heeft getekend met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens. Acties waarbij derden betrokken zijn, zijn onder meer: het aanbieden van introductielessen, (online) marketing, marktonderzoek, incasso, adverteren en het analyseren van de effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties/SaaS-diensten die gebruikt worden in het kader van werving en selectie, ledenadministratie, klantenservice en marketing, mobiele app, telefonische contacten en banktransacties.

Verstrekken wij informatie aan derden?
In principe verstrekt of verkoopt Velosol Fitness Center geen gegevens aan derden. Velosol Fitness Center kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld indien een bevoegde autoriteit, zoals de politie, hierom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Welke invloed heb ik op de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Betrokkenen hebben op grond van de GDPR een aantal rechten. Iedereen heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of aan te vullen, te laten verwijderen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder volgt een korte uitleg van de verschillende rechten.

 

 

Inzage in gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en er een kopie van te ontvangen.

Rectificatie van gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en aan te vullen indien deze onvolledig zijn.

 

 

Verwijdering van gegevens
U kunt verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist en dit verzoek moet worden ingewilligd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat u uw toestemming intrekt, omdat u met succes bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking ervan, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beperking van de verwerking
U heeft het recht om in een aantal specifieke gevallen een beperking van de verwerking te vragen en te krijgen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarop, als de verwerking onrechtmatig is gebleken maar u niet wilt dat de gegevens worden gewist, als Velosol Fitness Center de gegevens niet meer nodig heeft maar u de gegevens nodig heeft voor een rechtsvordering, en wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking en u in afwachting bent van een antwoord op het bezwaar. U verzoekt om uw persoonsgegevens te blokkeren (tijdelijk af te schermen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

 

Portabiliteit van gegevens
U heeft het recht om uw gegevens te laten overdragen. Dit betekent dat u een kopie van uw persoonsgegevens kunt aanvragen en ontvangen, die vervolgens bijvoorbeeld door een andere dienstverlener kunnen worden gebruikt. De gegevens zullen worden verstrekt in een gestructureerde, actuele en machineleesbare vorm. Dit kan een Excel-bestand, CSV-bestand, of een ander downloadbaar formaat zijn. Dit recht is alleen van toepassing indien de verwerking van de gegevens is gebaseerd op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking wordt uitgevoerd via geautomatiseerde procedures.

Bezwaar tegen verwerking
U hebt te allen tijde het recht om, op grond van redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen: de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een algemene openbare dienst of een aan Velosol Fitness Center toegewezen dienst in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Velosol Fitness Center of van een derde, wanneer uw belangen zwaarder wegen. Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, kunt u ook te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking, evenals tegen elke profilering die verband houdt met direct marketing.

 

Een klacht indienen
U heeft het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht heeft, geven wij er de voorkeur aan deze direct met u op te lossen. Daarnaast heeft u altijd het recht om met uw klacht contact op te nemen met de bevoegde autoriteit die toezicht houdt op de bescherming van persoonsgegevens. Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dat als volgt doen.

U kunt uw verzoek indienen via onze Virtuagym app, www.velosolcycling.com/fitness of stuur uw verzoek per e-mail naar fitness@velosolcycling.com of stuur uw verzoek per post naar:

Velosol Fitness Center
Attn: de Privacy Officer
Calle Los Naranjos 14
03728, Alcalali, Alicante, Spanje

 

 

Vermeld altijd de aard van uw verzoek: "inzageverzoek", "rectificatieverzoek", etc., onder vermelding van uw naam, lidmaatschapsnummer en kaartnummer. U ontvangt uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek een reactie.

 

Voor vragen over deze privacyverklaring en het beleid van Velosol Fitness Center kunt u contact opnemen met fitness@velosolcycling.com

STATUTEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN CONTRACTREGELS VOOR LEDEN

1. Toegang tot en gebruik van faciliteiten 
a. VELOSOL FITNESS is een sportaccommodatie (sportzaal) die de toegang en het gebruik van haar faciliteiten voorbehoudt aan alle personen die de status van abonnee verwerven door hun inschrijving te formaliseren.

We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de club.
b. Alle abonnees hebben recht op algemeen gebruik van de faciliteiten, het gebruik van de kleedkamers, de fitnessruimte, groepslessen (bepaald door het aantal beschikbare plaatsen voor elke les), binnen het tijdschema en het lesrooster die door het centrum voor vrij gebruik zijn vastgesteld. 
c. VELOSOL FITNESS behoudt zich, bij monde van de directeur of de verantwoordelijke van de faciliteit, het recht van toelating voor. 


2. Registratie 
a. De inschrijving is onderworpen aan de door VELOSOL FITNESS vastgestelde regels en voorschriften. 
b.  Het aanvangsbedrag moet bij de inschrijving contant of per creditcard worden betaald, ter plaatse of via ons online betalingssysteem via onze website www.velosolcycling.com/fitness. 
c. Registratie is persoonlijk en niet overdraagbaar, en wordt niet gerestitueerd. 
d. Alleen personen ouder dan 14 jaar mogen zich inschrijven. 
e. Bij inschrijving als lid van het fitnesscentrum krijgt u een kaart, die u toegang geeft tot de faciliteiten, deze kaart is voor persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruik. Het tonen van de kaart is essentieel voor de toegang tot het gymnastieklokaal. Voor deze kaart wordt een borg van 2 euro betaald bij de inschrijving.
f. Bij verlies of beschadiging van de kaart moet een nieuwe kaart worden betaald. Voor deze kaart moet een borg van 2 euro worden betaald.
g. Frauduleus gebruik van de gebruikerskaart zal leiden tot de definitieve annulering van het lidmaatschap, de intrekking van de als lid verworven rechten en de mogelijkheid om zich niet meer in te schrijven in de sportschool. 


3. Vergoedingen en kwitanties 
a. Betaalde vergoedingen worden niet terugbetaald en worden niet gecompenseerd voor niet-gebruikte perioden.
b. Teruggezonden ontvangstbewijzen worden gecrediteerd en de abonnee is aansprakelijk voor de kosten van terugzending, alsmede voor eventuele schade die kan ontstaan overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.
c. De niet-betaling van enig bedrag en/of vergoeding, met inbegrip van SEPA-incasso's, die niet hebben plaatsgevonden, impliceert het verlies van alle rechten die bij de inschrijving zijn verworven, de inschrijving van de abonnee in achterstand zonder dat een opzegging nodig is, en VELOSOL FITNESS kan de zaak voorleggen aan haar juridische diensten, om alle wettelijke maatregelen te nemen waartoe zij wettelijk gerechtigd is. 
d. Alle extra diensten en aanvullende producten worden contant of met een creditcard betaald op het moment van aankoop. Zij mogen in geen geval worden betaald via automatische incasso samen met de maandelijkse bijdrage. 
e. Abonnees die hun betalingswijze wensen te wijzigen, moeten dit ten minste 2 dagen voor het einde van hun abonnement melden en het overeenkomstige bedrag voor deze procedure betalen. 
f. Indien de status van abonnee is verkregen door inschrijving op een promotieprijs of -aanbieding, geldt deze alleen voor de specifieke aanbieding waarop is ingeschreven en voor de periode waarvoor de inschrijving is gedaan, waarbij de in het Centrum vastgestelde normale prijs wordt betaald vanaf het contingent aan het eind van deze periode. 

 

4. Beperking van aansprakelijkheid 
a. Om veiligheidsredenen biedt VELOSOL FITNESS leden of gasten van de fitnessruimte het gebruik van kluisjes voor DAGELIJKS GEBRUIK waarin persoonlijke bezittingen kunnen worden opgeborgen.  
b. De kluisjes zijn voor DAGELIJKS GEBRUIK; zij mogen slechts worden gebruikt gedurende de tijd dat de abonnee dagelijks in de faciliteit verblijft en moeten na afloop van die tijd vrij en beschikbaar worden gelaten.
c. VELOSOL FITNESS behoudt zich het recht voor om de kluisjes voor DAGELIJKS GEBRUIK die bij sluiting van de club gesloten blijven, te openen en schoon te maken. Gebruik de nodige methoden om de nog bezette kluisjes te openen. De uit de kluisjes verwijderde bezittingen blijven maximaal 30 dagen in de faciliteit; in die periode kunnen zij worden teruggehaald. Na het verstrijken van deze termijn zal Velosol Fitness zich ontdoen van deze bezittingen. 
d. VELOSOL FITNESS is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal in de kluisjes of enig ander deel van de faciliteit. 
e. VELOSOL FITNESS is aansprakelijk voor alle schade die aan haar kan worden toegeschreven en waarvoor zij verantwoordelijk is, zowel met betrekking tot personen als zaken. De Maatschappij wijst echter alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen die abonnees en gasten kunnen overkomen, alsmede voor voorwerpen die aan hen toebehoren, als gevolg van het beoefenen van sport in de haar ten dienste staande inrichtingen. 


5. Algemene regels voor het gebruik en de exploitatie van de faciliteit. 
a. Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens de training in de fitnesszaal en tijdens de groepslessen. Het is verplicht de toestellen na gebruik schoon te maken, zowel in de fitnesszaal als in de groepslessen.  
b. Het is ten strengste verboden straatschoenen te dragen of kleding die niet geschikt is voor de activiteit die wordt verricht. 
c. Binnen de faciliteiten is het dragen van sportkleding en specifiek schoeisel VERPLICHT. Ook het gebruik van slippers, handdoek of badjas in de doucheruimte. 
d. Om redenen van hygiëne en veiligheid zijn scheren, ontharen en soortgelijke handelingen in de kleedkamers verboden. 
e. Er moet goed gebruik worden gemaakt van het materiaal en de uitrusting, alsmede van de faciliteiten. 
f. Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de voorzieningen moet worden betaald door degene die de schade heeft veroorzaakt. 
g. Elk agressief, beledigend of ongepast gedrag in de sporthal zal aanleiding geven tot onmiddellijke verwijdering uit de installaties. 
h. Roken of vaping is niet toegestaan in de faciliteit. 
i. Het gebruik van verdovende middelen, anabolen of alcohol is in de inrichting ten strengste verboden. 
j. Kinderen onder de 14 jaar mogen geen gebruik maken van de faciliteiten. 
k. VELOSOL FITNESS behoudt zich het recht voor om de regels van de sportschool vast te stellen, op te leggen of te wijzigen, steeds in het belang van de goede werking van de sportschool. 
l. De Directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik van de faciliteiten door een abonnee of gast, tenzij dit te wijten is aan nalatigheid van VELOSOL FITNESS of haar personeel. 
m. Het personeel van VELOSOL FITNESS zal erop toezien dat alle leden en gasten zich aan de algemene regels van de Gym houden. 
n. De Gym kan gedurende een periode van 14 dagen worden gesloten voor werkzaamheden of verbeteringen aan de voorzieningen, mits dit 14 dagen van tevoren wordt bekendgemaakt op het mededelingenbord. 
o. VELOSOL FITNESS behoudt zich het recht voor om de faciliteit te sluiten op feestdagen die ten minste 5 dagen van tevoren op het mededelingenbord worden aangegeven. 
p. VELOSOL FITNESS verbindt zich ertoe alle voorzieningen in de best mogelijke staat te behouden en te onderhouden. 
q. Tijdens vakantieperiodes (juli en augustus), Kerstmis en Pasen, of speciale weken, kunnen de openings- en sluitingstijden worden gewijzigd. Wijzigingen worden vooraf bekendgemaakt, ter kennis van alle gebruikers, evenals de wijziging van de roosters van de begeleide lessen. Met deze kennis vooraf zal de gebruiker besluiten al dan niet abonnee te worden, waarvoor hij zal moeten voldoen aan punt 3, onder b. 
r. De fitnesszaal zal 15 minuten voor de geplande tijd sluiten, zodat de gebruikers kunnen douchen voordat de zaal sluit. 
s. Alle diensten die binnen het centrum worden uitgevoerd, worden uitgevoerd door personeel van VELOSOL FITNESS; er mag geen enkele dienst binnen het centrum worden uitgevoerd zonder medeweten van de directie van het centrum. 
t. De groepslessen hebben een beperkte capaciteit. Wie geen plaats reserveert voor de begeleide activiteiten met een plaatsreservering, krijgt die dag geen toegang tot de les, tenzij er vrije plaatsen zijn zodra de lijst van ingeschreven personen is gepasseerd.
u. Een minimum van drie personen is vereist om de lessen te laten doorgaan. Als het minimumaantal deelnemers niet wordt bereikt, wordt de les geannuleerd en gaat deze die dag niet door.
v. Indien u wenst deel te nemen aan de groepsles, is het verplicht u van tevoren in te schrijven, uiterlijk op het voor elke les aangegeven tijdstip,     
w. De regels en voorschriften zullen binnen de faciliteit worden opgehangen zodat u ze kunt kennen en naleven. 

6. Fysieke toestand van de abonnees 
a. De abonnee verklaart dat hij/zij in goede lichamelijke conditie verkeert en geen medische kennis heeft die hem/haar zou verhinderen deel te nemen aan actieve of passieve lichaamsbeweging in het Gymnasium, en verklaart voorts dat deze lichaamsbeweging niet schadelijk zal zijn voor zijn/haar gezondheid, veiligheid, comfort of lichamelijke conditie. 
b. Door ondertekening van dit contract ontslaat de abonnee VELOSOL FITNESS CENTER van alle aansprakelijkheid voor schade, letsel of zelfs overlijden, die in de faciliteiten van de sportschool, alsmede bij de daarbuiten georganiseerde activiteiten, kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik van de door VELOSOL FITNESS aan de abonnee ter beschikking gestelde apparatuur en materialen. Dit alles wordt geacht verband te houden met sportbeoefening, aangezien de abonnee verklaart dat hij voor de uitvoering van de oefening dit doet onder zijn eigen verantwoordelijkheid. 
c. VELOSOL FITNESS behoudt zich het recht voor om de potentiële abonnee, actieve abonnee of gast, te vragen om een medisch onderzoek om de fysieke conditie en gezondheid van hem/haar te controleren. Deze kosten komen ten laste van de aspirant-abonnee, de actieve abonnee of de gast. 

7. Klantendossier 
Overeenkomstig de bepalingen van de organieke wet 15/99 van 13 december 1999 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, hierna "LOPD" genoemd, worden de gebruikers geïnformeerd over het bestaan van geautomatiseerde bestanden waarin gegevens worden opgeslagen. De gebruikers geven toestemming voor de ontvangst van e-mails en sms'jes voor informatiecampagnes, in hun e-mail- en mobiele-telefoonaccounts. De geautomatiseerde gegevensbestanden vallen onder de verantwoordelijkheid van Virtuagym, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat een andere partij verantwoordelijk is voor een specifiek bestand. Indien u geen commerciële informatie wenst te ontvangen, gelieve dit vakje met een X aan te kruisen: ꙱ Deze clausule houdt ook in dat u toestemming geeft voor het verzamelen en verwerken van uw gezondheidsgegevens wanneer dat nodig is.

 

Gebruiksvoorwaarden Ledenplatform en APP VIRTUAGYM

Gebruikers verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden wanneer zij een Virtuagym-website of een ander product of dienst van Virtuagym gebruiken. De Gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle contracten van Virtuagym. Gebruikers van de producten en contractanten waarop deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing kan u terugvinden op onderstaande website van Virtuagym.

https://business.virtuagym.com/nl/gebruiksvoorwaarden/?_ga=2.7400187.814037278.1641415728-1561279237.1629969581

Velosol Fitness Center

Calle Los Naranjos 14,

03728 Alcalali
Alicante, Spanje

 

Jens Fabio De Roock

VAT: ES Y4501956L
 

Tel. +34 639 908 945
www.velosolcycling.com/fitness

fitness@velosolcycling.com

Velosol Fitness Center - Jens Fabio De Roock - VAT: ES Y4501956L -  Calle Los Naranjos 14, 03727 Alcalali, Alicante, Spanje